Nya regler för bilförsäkringen

Alla som äger minst en bil, vare sig det är ett hembygge av delar från skroten eller en splitterny Maybach 62 Landaulet, vet att bilförsäkringen är viktig. Att hitta en bra och billig bilförsäkring har dock länge varit svårt, eftersom det är så otroligt många faktorer som spelar in på ett eller annat sätt när premien ska räknas ut. Det här kommer säkert att vara svårt även framöver, men nu är åtminstone en faktor på väg att ändras.  Försäkringstagarens kön kommer inte längre att ha betydelse för hur stor premien blir.

Erik Lif, som är informationschef på ett företag i försäkringsbranschen, säger så här till Dagens Nyheters ekonomireporter:

Jag förstår att försäkringsbolag behöver olika parametrar för sin riskbedömning, men utifrån kön och ålder dras många över en kam. Det bästa vore om riskfyllda beteenden på individnivå styrde den premie man får. Men det kan förstås kräva nya sätt för försäkringsbolagen att samla in och hantera information.

Lif gör bedömningen att unga män kommer att få se sin premie sänkt något, medan unga kvinnors premier kommer att höjas ganska mycket. Idag betalar en man i åldern 18-25 år ungefär 45 % mer för sin bilförsäkring än en kvinna i samma ålder.

EU-direktiv

Bakom regeländringen ligger ett EU-direktiv, som förbjuder könsdiskriminering när det gäller försäkringar. Tidigare kunde försäkringsbolagen visa upp olycksstatistik efter kön, och på detta sätt hitta ett kryphål, men från och med 21 december i år kommer detta inte längre att vara möjligt. Från branschens sida hävdar man dock att man nu har som mål att sätta premien efter en bedömning av individen.

 
 

Comments are closed.